Hof Arnhem-Leeuwarden: Latente aanmerkelijkbelangclaim waarderen op de contante waarde

Erflater bezit aandelen in een bv De helft van de waarde van deze aandelen valt in de nalatenschap. De echtgenote en de (klein)kinderen van de erflater zijn de erfgenamen.

 

De erfgenamen zijn het in een civielrechtelijke procedure niet eens over de hoogte van de latente aanmerkelijkbelangclaim (ab-claim) op de aandelen. Volgens de rechtbank is deze claim 25%. De (klein)kinderen stellen dat met geen latente ab-claim of met een latente ab-claim van slechts 6,25% rekening dient te worden gehouden.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat vaststaat dat door het overlijden van erflater of door de verdeling van de nalatenschap inkomstenbelasting verschuldigd is geworden. Op de peildatum konden partijen echter verwachten dat op enig moment inkomstenbelasting verschuldigd zou zijn. Dit is ook gebeurd, doordat de bv ondertussen is ontbonden en geliquideerd. Hierdoor is 25% inkomstenbelasting geheven.

Het hof is dan ook van oordeel dat bij de waardering van de aandelen rekening moet worden gehouden met de toekomstig verschuldigde inkomstenbelasting. Deze latente ab-claim bedraagt volgens het hof echter niet 25% of 6,25%, maar moet naar de zogeheten contante waarde op de peildatum worden vastgesteld. Het hof kan de omvang van de latente ab-claim niet zelf vaststellen. Het hof zal daartoe een deskundige benoemen.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel