Hof Arnhem-Leeuwarden: Limited is een aantal jaar in Nederland gevestigd

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 mei 2019 uitspraak gedaan of een limited belastingplichtig is in Nederland.

Belanghebbende is een limited opgericht naar het recht van Gibraltar. A is de DGA van belanghebbende. In geschil is of belanghebbende in 2008 tot en met 2011 in fiscale zin in Nederland is gevestigd en dus belastingplichtig is in Nederland.

 

De inspecteur heeft in hoger beroep voor de betreffende jaren een overzicht gegeven van de feitelijke verblijfplaatsen van A. De inspecteur heeft dit gedaan aan de hand van het gebruik van zijn creditcard, betaalpassen van twee ten name van A gestelde betaalrekeningen, als verzekerde genoten zorg en opgelegde verkeersboetes. Daaruit blijkt dat A in 2008 359 dagen in Nederland verbleef, in 2009 339 dagen, in 2010 327 dagen en in 2011 326 dagen.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat ingevolge artikel 4 AWR naar de omstandigheden wordt beoordeeld waar een lichaam is gevestigd. Hierbij moet in het algemeen ervan worden uitgegaan dat de werkelijke leiding van het lichaam berust bij zijn bestuur, en dat de vestigingsplaats overeenkomt met de plaats waar dit bestuur zijn leidinggevende taak uitoefent.

Het hof acht het met stukken onderbouwde overzicht van de inspecteur voldoende betrouwbaar om daaruit te oordelen dat A in voormelde jaren nagenoeg zijn gehele tijd in Nederland verbleef. Hierdoor is belanghebbende in Nederland gevestigd.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel