Hof Arnhem-Leeuwarden: Niet-professionele bewindvoerder heeft te veel gedeclareerd

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 29 januari 2019 uitspraak gedaan of een niet-professionele bewindvoerder een te hoge vergoeding in rekening heeft gebracht.

Er is sprake van een beschermingsbewind. De kantonrechter heeft in de benoemingsbeschikking geen beloning bepaald. Jarenlang heeft de bewindvoerder bij zijn rekening en verantwoording niets te horen gekregen over de gedeclareerde beloning. Na overlijden van de onderbewindgestelde claimen de erven echter dat de beloning te hoog is geweest.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt dat de bewindvoerder op grond van artikel 1:447 lid 1 BW aanspraak heeft op beloning. Vanaf 1 januari 2015 geldt de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen zogeheten professionele bewindvoerders en niet-professionele bewindvoerders. In de regeling is voorts bepaald dat de kantonrechter wegens uitzonderlijke omstandigheden de beloning op andere wijze kan vaststellen. 

Voor de periode vanaf 2013 tot 2015 kan voor de beloning aansluiting worden gezocht bij de toen geldende Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton.

 

Volgens het hof is er sprake van een uitzonderlijk geval. Het is daarom redelijk en billijk om de beloning vast te stellen op de helft van de som van de beloning van de professionele bewindvoerder en die van de niet-professionele bewindvoerder. Het hof oordeelt dat de bewindvoerder derhalve € 2.315,84 te veel heeft gedeclareerd. Dit bedrag dient te worden teruggestort op de ervenrekening.