Hof Arnhem-Leeuwarden: Omvang eigenwoningschuld na aankoop en verbouwing woning.

Belanghebbende en zijn echtgenote verhuizen per 1 augustus 2009 naar een nieuwe woning. Vanaf dat moment staat de oude woning te koop. Per 1 januari 2013 is de marktwaarde van deze woning € 924.000 en de eigenwoningschuld € 725.000. De kosten voor de nieuwe woning na aankoop en onderhoud/verbetering bedragen € 2.235.000. Belanghebbende is DGA en sluit ook nog bij zijn bv een lening af. In geschil is de hoogte van de eigenwoningschuld.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat wanneer uitgaven voor verbetering en/of onderhoud eerst uit eigen middelen worden gefinancierd en pas daarna worden gefinancierd met een lening, dat kwalificatie als eigenwoningschuld niet in de weg hoeft te staan. Van belang is dat de belastingplichtige op het moment van het betalen van die kosten het oogmerk had om die kosten te financieren door een geldlening en dat die geldlening voor dat doel is aangegaan. Daarmee krijgt belanghebbende zijn renteaftrek.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel