Hof Arnhem-Leeuwarden: Pand is privévermogen en geen keuzevermogen.

Belanghebbende vormt samen met zijn echtgenote en een dochter een vennootschap onder firma, die een dansstudio exploiteert. Bij aanvang van de firma in 1991 kopen de firmanten een bedrijfspand met daarboven een woning. De firmanten zijn na aanschaf van deze bovenwoning hier ook in gaan wonen. De dansschool heeft een eigen toegangsdeur.

Belanghebbende rekent de gehele onroerende zaak tot het ondernemingsvermogen. In 2012 verkopen de firmanten de onroerende zaak en realiseren een winst. Belanghebbende neemt sinds 2010 het standpunt in dat de woning vanaf de aanschaf ervan onjuist is geëtiketteerd en dat sprake is van verplicht privévermogen in plaats van keuzevermogen. 

 

Hof Arnhem-Leeuwarden vindt dat belanghebbende aannemelijk moet maken dat de woning bij aanschaf uitsluitend voorziet in de woonbehoeften van hem en zijn gezin. Het hof oordeelt dat belanghebbende daarin niet is geslaagd en dat de bovenwoning op enigerlei wijze dienstbaar was aan de onderneming. Het hof bepaalt vervolgens dat de bovenwoning niet tot het verplichte privévermogen van belanghebbende behoort en dat de winst bij verkoop belast is.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel