Hof Den Bosch: Bijtelling voor auto van de zaak door bezoeken aan golfclubs.

Bijtelling voor auto van de zaak door bezoeken aan golfclubs.

Belanghebbend is DGA. Zijn bv heeft aan hem een auto ter beschikking stelt. Voor 2011 beschikt belanghebbende over een ‘Verklaring geen privégebruik auto’. In zijn rittenadministratie van 2011 staan 79 bezoeken aan golfclubs die belanghebbende geheel als zakelijke ritten aanmerkt. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat golf een sport is en derhalve een privéaangelegenheid. Om deze reden dienen deze kilometers als privékilometers aangemerkt te worden. Volgens de inspecteur heeft belanghebbende dan ook meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden met de auto gereden.

 

Hof Den Bosch oordeelt dat personen die qua inkomen, vermogen en gezin in dezelfde omstandigheden als belanghebbende verkeren jaarlijks 17 bezoeken aan golfclubs brengen, zodat in zoverre sprake is van privékilometers. Overeenkomstig de rechtsregel zoals opgenomen in het arrest van de Hoge Raad van 5 juni 1985 (BNB 1985/215) betekent dit 272 privékilometers. Aangezien de overige – wel als privé – in 2011 verantwoorde kilometers 326 hebben bedragen, heeft belanghebbende in totaal meer dan 500 kilometer privé met de auto gereden, zodat de bijtelling terecht is. Het beroep van belanghebbende is ongegrond.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel