Hof Den Bosch: Gezien schenkingstraditie en vermogenspositie is schenking toegestaan.

Gezien schenkingstraditie en vermogenspositie is schenking toegestaan.

Over de goederen die rechthebbende toebehoren is een bewind ingesteld met benoeming van de zoon van de rechthebbende tot bewindvoerder. De kantonrechter heeft een verzoek van de bewindvoerder om machtiging tot het doen van jaarlijkse schenkingen door de rechthebbende aan hem en aan zijn broer en zus afgewezen.

 

Hof Den Bosch concludeert dat er een schenkingstraditie is. Voorts is voldoende duidelijk dat gelet op de leeftijd van de rechthebbende, haar uitgavenpatroon en haar thans aanwezige liquide vermogen van ongeveer € 92.500,–, de vermogensrechtelijke belangen van de rechthebbende niet worden geschaad indien machtiging wordt verleend voor een schenking voor het jaar 2018 ten bedrage van het voor de schenkbelasting vrijgestelde bedrag.

Doordat niet kan worden voorzien welke ontwikkelingen zich ten aanzien van het vermogen van de rechthebbende zullen voordoen, zal het hof geen machtiging verlenen voor het doen van schenking in toekomstige jaren. Uiteraard staat het de bewindvoerder vrij jaarlijks en dus ook voor 2019 aan de kantonrechter een machtigingsverzoek te doen.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel