Hof Den Bosch: Vrouw is niet behoeftig bij een vermogen van ruim € 2.400.000.

Een vrouw ontvangt in het kader van de afwikkeling van het huwelijk een bedrag van

€ 2.416.786,– in contanten en aandelen. De vrouw stelt dat zij echter nog behoefte heeft aan een bijdrage van de man. De man stelt daarentegen dat de vrouw mede gezien het bedrag van ruim

€ 2.400.000,– niet behoeftig is.

 

Hof Den Bosch heeft becijferd dat de vrouw bij een gemiddeld rendement op haar vermogen van 3% volledig in haar behoefte (van € 55.908,– netto per jaar) kan voorzien, zonder dat zij daarbij op haar vermogen inteert. De vrouw kan zich laten adviseren door financiële experts en haar vermogen zodanig investeren en spreiden dat de risico’s aanvaardbaar zijn en toch 3% rendement wordt behaald.

Voor zover zij geen 3% rendement kan halen of haar verdiencapaciteit niet ten volle benut, wordt zij geacht in te teren op haar vermogen. Een beweerdelijk klassiek rollenpatroon en ongelijke carrièreperspectieven na het huwelijk staan daaraan niet in de weg. Niet als uitgangspunt kan worden aanvaard dat het welstandsniveau dat echtgenoten tijdens het huwelijk hadden een recht geeft op een daaraan gelijk welstandsniveau gedurende het hele leven.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel