Hof Den Haag: Belanghebbende mag kosten aansprakelijkheidsstelling niet aftrekken

Belanghebbende treedt in 2002 in dienst bij een bv als directeur/consultant. Hij verwerft bovendien een aandeel in deze bv. De bv gaat in 2004 echter failliet. Sinds 2005 is belanghebbende een eenmanszaak begonnen als adviseur op personeelsgebied. Belanghebbende wordt vervolgens aansprakelijk gesteld en in 2010 veroordeeld voor de schulden van de failliete b.v..

 

In zijn ib-aangifte 2013 brengt belanghebbende € 315.000 in aftrek in verband met de aansprakelijkstelling. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat onder andere de werkzaamheden voor en het aandeel in de bv tot het vermogen van zijn onderneming behoren. De inspecteur staat de aftrek echter niet toe.

 

Volgens Hof Den Haag zijn de werkzaamheden voor de bv in dienstbetrekking verricht, zodat deze niet tot de activiteiten en het vermogen van de eenmanszaak behoren. Belanghebbende heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de materiële onderneming van de bv feitelijk werd gedreven voor zijn eigen rekening en risico. Belanghebbende heeft ook onvoldoende gesteld voor het bestaan van een nauwe samenhang tussen het vervullen van de dienstbetrekking en de activiteiten voor de eenmanszaak. Het hof is dan ook van oordeel dat de inspecteur terecht de aftrek heeft geweigerd.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel