Hof Den Haag: Betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar als onderhoudsverplichting

Belanghebbende en haar ex-partner hebben in 2007 een eigen woning gekocht. De ex-partner heeft de woning op 1 mei 2012 verlaten. Het geregistreerd partnerschap van belanghebbende is in 2014 ontbonden. Er bestond geen gemeenschap van goederen.

 

Belanghebbende heeft in 2014 € 15.911 aan eigenwoningrente betaald. Dit bedrag is de jaarrente voor de gezamenlijke eigenwoningschuld. Belanghebbende heeft in de aangifte inkomstenbelasting 2014 een bedrag van € 7.956 aan betaalde rente afgetrokken als aan de ex-partner betaalde alimentatie. De inspecteur heeft de aftrek echter niet geaccepteerd.

 

Hof Den Haag overweegt dat belanghebbende en haar ex-partner overeen zijn gekomen dat belanghebbende het volledige bedrag aan hypotheekrente betaalt, dat het gebruiksrecht van de woning volledig aan belanghebbende toekomt voor zolang als de woning te koop is en dat zij daarvoor aan de ex-partner geen vergoeding behoeft te betalen.

Hieruit volgt volgens het hof dat belanghebbende erin heeft bewilligd dat het partnerschap op deze wijze zal worden afgewikkeld en dat zij geen recht op alimentatie heeft en de ex-partner evenmin.

Wanneer de betaling van de hypotheekrente wel alimentatie zou zijn, dan valt deze overigens weg tegen de van de ex-partner ontvangen alimentatie in de vorm van woongenot.

De inspecteur heeft de aftrek derhalve terecht gecorrigeerd.