Hof Den Haag: Gift via een stichting, die loketinstelling is, is toch aftrekbaar

Hof Den Haag heeft op 28 mei 2019 uitspraak gedaan of giften via een loketinstelling aftrekbaar zijn.

Belanghebbende heeft in haar aangifte inkomstenbelasting giften voor een totaalbedrag van € 2.185 met de omschrijving “Stichting D” (D) in aftrek gebracht. De giften bestaan uit contante afdracht van zogenoemde tienden aan Stichting E (E) bij kerkbezoek door belanghebbende. De aldus ingezamelde giften zijn voor 70% tot 80% door E afgedragen aan D. D heeft de ANBI-status, maar E heeft deze status niet.

 

In geschil is of belanghebbende recht heeft op aftrek van de giften. De rechtbank geeft belanghebbende gelijk.

 

In hoger beroep oordeelt Hof Den Haag dat E een loketinstelling is die de giften niet heeft ontvangen en aangewend vanuit een eigen doelstelling, maar heeft ontvangen en aangewend ten behoeve van D en haar algemeen nuttige doelstelling. Gelet op een brief van voorzitter van D, waarin deze verklaart dat de kerk in het jaar 2015 giften van belanghebbende heeft ontvangen, de geloofwaardige dienovereenkomstig afgelegde verklaring van belanghebbende ter zitting van het hof, de overgelegde kwitanties die alle op naam van D staan, de ledenkaart en de bankafschriften, acht het hof aannemelijk dat belanghebbende in het jaar 2015 voor een bedrag van € 2.185 aan giften heeft gedaan aan D. De giften zijn derhalve aftrekbaar.