Hof Den Haag: Nederlandse vrouw is erfgenaam en wordt belast voor 1/3 deel vermogen van trust

Hof Den Haag heeft op 28 mei 2019 uitspraak gedaan of een Nederlandse vrouw erfgenaam is en welk gedeelte van een trustvermogen aan haar kan worden toegerekend en belast in box 3.

De moeder van belanghebbende, woonachtig in de VS, is overleden. Zij heeft een testament gemaakt waarbij ieder van haar drie kinderen een derde deel erft. Het deel van belanghebbende is onder trustverband geplaatst met de broer en de zus, die in de VS wonen, als trustees.

 

Belanghebbende heeft in de aangifte inkomstenbelasting een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen aangegeven zonder rekening te houden met het trustvermogen. Volgens belanghebbende is zij geen erfgenaam. De inspecteur heeft echter op grond van artikel 2.14a lid 6 Wet IB 2001 het hele vermogen in de trust aan belanghebbende toegerekend.

 

Volgens Hof Den Haag blijkt niet uit het testament of de overige ingebrachte stukken dat de moeder de bedoeling had belanghebbende als erfgenaam uit te sluiten. Elk kind heeft een gelijk deel van het vermogen van de moeder geërfd. Het hof oordeelt vervolgens dat artikel 2.14a lid 6 Wet IB 2001 niet van toepassing is. De broer en de zus kunnen in het geval van overlijden van belanghebbende en haar kinderen ook uitkeringen uit de trust gaan genieten en zijn derhalve begunstigden/kunnen begunstigden worden. De inspecteur kan daarom slechts een derde gedeelte van het vermogen van de trust bij belanghebbende belasten in box 3.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel