Hof Den Haag: Overboeking door man van gezamenlijke rekening naar privérekening leidt tot vordering vrouw

Hof Den Haag heeft op 28 mei 2019 uitspraak gedaan of een overboeking door de man van een gezamenlijke rekening naar zijn privérekening een vordering voor de vrouw tot gevolg heeft.

Partijen hadden een affectieve relatie. Tijdens deze relatie hebben zij bij een bank een en/of rekening op beider naam geopend. De man heeft in 2013 een bedrag van € 28.015,85 van deze rekening overgeboekt naar zijn privérekening.

De vrouw stelt dat de man zonder haar toestemming dit bedrag heeft overgeboekt. Zij vordert daarom € 14.007,93. Volgens de man hebben de vrouw en hij echter stilzwijgend overeenstemming bereikt met betrekking tot het beheer van de gelden op de gezamenlijke rekening.

Gezien de feiten en omstandigheden acht Hof Den Haag het aannemelijk dat de vrouw stilzwijgend heeft ingestemd dat de man kon beschikken over de gelden op de gezamenlijke rekening ter dekking van de kosten van hun samenleving en het levensonderhoud van hun kinderen. De man had echter uit een van brief van 30 september 2014 van de advocaat van de vrouw kunnen afleiden dat de vrouw het niet eens is met de overboeking. Volgens het hof dient de man daarom rekening en verantwoording aan de vrouw af te leggen indien hij na 30 september 2014 beschikt heeft over dit bedrag.

Nu de man geen enkele deugdelijke onderbouwing van zijn uitgaven heeft gegeven wijst het hof de vordering van de vrouw toe.