Hof Den Haag: Verhoging hypotheek door man na einde samenwonen komt ten laste van de man

Partijen hebben samengewoond. Zij hebben een woning in mede-eigendom. De man verhoogt na uiteengaan de hypothecaire geldlening met € 20.000. Daardoor is de overwaarde bij verkoop (na aflossing) € 20.000 lager uitgevallen.

 

De vrouw stelt dat de hypotheek zonder haar toestemming en medeweten is verhoogd. De lagere overwaarde op de woning betekent voor haar een nadeel van € 10.000. Zij vordert dit nadeel van de man.

 

Hof Den Haag overweegt dat er sprake is van een eenvoudige gemeenschap. Dit betekent dat beide partijen hun eigen aandeel in het goed dienen te financieren, behoudens andersluidende afspraken. Bovendien zal een deelgenoot de instemming moeten hebben van de andere deelgenoot om een beheersdaad te verrichten, tenzij er sprake is van een situatie die geen uitstel kan dulden.

Volgens het hof had de man, indien de verhoging van de lening daadwerkelijk voor de gemeenschappelijke woning noodzakelijk was, de vrouw hierover dan ook vooraf moeten informeren alsmede haar instemming daarvoor moeten vragen. Nu hij dat niet heeft gedaan en eveneens onduidelijk is waaraan hij het geld heeft besteed, komt de extra lening volledig ten laste van de man.

Het hof wijst, anders dan de rechtbank, de vordering van de vrouw derhalve toe.