Hoge en lage sectorpremie WW voor alle sectoren?

Voor werkgevers in vijf sectoren geldt een hoge en een lage sectorpremie WW. De hoge en lage sectorpremie gaan mogelijk gelden voor alle sectoren, aldus het regeerakkoord. Hiermee moet het aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven. Voor werkgevers in de horeca, de agrarische sector, de bouw, culturele instellingen en het schildersbedrijf geldt een hoge en een lage sectorpremie WW. Voor werknemers die een contract hebben voor minimaal een jaar of voor onbepaalde tijd met een vaste omvang geldt een lage sectorpremie WW. Als in een van de genoemde sectoren slechts één premie wordt toegepast, dan is dit een reden voor onderzoek. Als te weinig premie is afgedragen, dan loopt een werkgever risico op een hoge naheffing. In het regeerakkoord is aangekondigd dat de hoge en lage sectorpremie mogelijk voor alle sectoren wordt ingevoerd. De gedachte hierachter is te stimuleren dat werknemers vaker een vast contract of een contract voor langere duur krijgen. Het kabinet gaat bekijken hoe de premiedifferentiatie in de WW kan bijdragen aan het aantrekkelijker maken van het vast contract. Momenteel is er sprake van premiedifferentiatie per sector; de lasten van de eerste zes maanden WW worden per sector omgeslagen. In plaats van deze sectorale differentiatie kan gekozen worden voor een vormgeving over de eerste zes maanden WW waarbij contracten voor onbepaalde duur een lager premiepercentage toegerekend krijgen dan contracten voor bepaalde tijd. Hiermee wordt het vaste contract – het contract voor onbepaalde tijd – aantrekkelijker.’ 

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel