Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Hoge of lage WW premie

Is de hoge of lage WW premie verschuldigd als een werknemer tijdelijk meer uren gaat werken?

Als een werknemer tijdelijk meer gaat werken, bijvoorbeeld om degene met zwangerschapsverlof te vervangen of voor een speciaal project, kan dat leiden tot een probleem voor de werknemer. Deze werknemer gaat mogelijk meer dan 30% aan verloonde uren ten opzichte van de overeengekomen arbeid werken. Hoe zorgt de werkgever er voor dat hij toch de lage WW premie verschuldigd blijft?

 

Oplossing: een contractuele, tijdelijke uitbreiding van de uren van een vast contract.

 

Als de werkgever voor deze periode een overeenkomst of addendum opstelt, waarin hij aangeeft dat er in een specifieke periode meer uren zullen worden gewerkt, gaat de verhoging van de contracturen mee in de aangifte loonheffingen en blijft de werkgever dus binnen de 30% aan extra verloonde uren.

 

Er is hier nadrukkelijk geen sprake van een tijdelijk contract, maar van een aanvulling op een bestaand, vast contract. Het is natuurlijk raadzaam alles goed schriftelijk vast te leggen staat.

 

Een goed addendum:

 

Maakt de werkgever een addendum op, dan moet dit document ten minste bevatten:

 

  • De gegevens van de werknemer
  • De gegevens van de werkgever
  • Een verwijzing naar de bestaande arbeidsovereenkomst, inclusief datum en aard
  • De aanvullingen / wijzigingen die het addendum dient te bevatten
  • Datum en handtekening

 

Daarnaast is het raadzaam om in het addendum te benoemen dat het addendum aan de bestaande arbeidsovereenkomst wordt gehecht en na ondertekening onlosmakelijk deel is geworden van de arbeidsovereenkomst. De Werkgever doet er goed aan ook te benoemen dat de overige bepalingen uit de geldende arbeidsovereenkomst van toepassing blijven en ongewijzigd zijn.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships