Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Hoge of lage WW premie

Wat betekent de tijdelijke uitbreiding van gewerkte uren voor de vraag of de hoge of lage WW premie van toepassing is?

Als een werknemer tijdelijk meer gaat werken, bijvoorbeeld om te vervangen tijdens een zwangerschapsverlof of voor een speciaal project, kan dat leiden tot een probleem voor de werkgever. Deze werknemer gaat immers mogelijk meer dan 30 procent aan verloonde uren ten opzichte van de overeengekomen uren werken. Hoe moet de werkgever zorgen dat er dan toch de lage ww premie verschuldigd blijft? De oplossing: een contractuele, tijdelijke uitbreiding van de uren. Zo blijft de werkgever voor de vaste arbeidsovereenkomst de lage ww premie betalen en betaalt hij alleen voor de tijdelijke uitbreiding een hogere premie.

 

Eerder werd gesteld dat een addendum (waarin de werkgever aangeeft dat er in een specifieke periode meer uren zullen worden gewerkt) betekent dat de verhoging van de contracturen mee in de aangifte loonheffingen gaan en hij dus binnen de 30 procent aan extra verloonde uren blijft. Maar inmiddels heeft de Belastingdienst verduidelijkt dat dit niet het geval is. In het geval van een tijdelijke uitbreiding van het aantal uren dat door middel van een addendum aan de arbeidsovereenkomst wordt toegevoegd, is de lage WW premie niet van toepassing.

2 arbeidsovereenkomsten

Door gebruik te maken van een addendum is niet langer sprake van één vast overeengekomen aantal uren die vanaf het moment dat de wijziging ingaat voor onbepaalde tijd van toepassing is. De werkgever zou dan over de gehele overeenkomst de hoge ww premie verschuldigd worden. Raadzaam is daarom voor een tweede LKV en een tijdelijke uitbreiding te kiezen. Alleen de tweede arbeidsovereenkomst wordt gezien als een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst waarop de hoge WW premie van toepassing is.

30%

In een kalenderjaar kunnen maximaal 30% meer uren verloond worden dan contractueel aan uren is overeengekomen. Dit leidt er dan niet toe dat over het loon dat genoten wordt uit het contract voor onbepaalde tijd, de hoge premie van toepassing is. Dit geeft in elk geval ruimte voor een zekere mate van flexibiliteit. De werkgever kan een medewerker met een arbeidsovereenkomst van 16 uur per week ongeveer 4 uur extra vragen en op een arbeidsovereenkomst van 24 uur kan ruim 7 uur meer worden gewerkt. Vraagt de werkgever een werknemer met een contract van 35 uur of meer om extra te werken? Dan is de 30-procent-regel niet meer van toepassing. Deze mensen kunnen (binnen de grenzen van de arbo-wet) onbeperkt meer werken zonder gevolgen voor de ww premie.

 

Een goed addendum

Een goed addendum moet ten minste bevatten:

 

  • De gegevens van de werknemer
  • De gegevens van de werkgever
  • Een verwijzing naar de bestaande arbeidsovereenkomst, inclusief datum en aard
  • De aanvullingen / wijzigingen die het addendum dient te bevatten
  • Datum en handtekening

Daarnaast is het verstandig om in het addendum te benoemen dat het addendum aan de bestaande arbeidsovereenkomst wordt gehecht en na ondertekening onlosmakelijk deel is geworden van de arbeidsovereenkomst. Raadzaam is ook vast te leggen dat de overige bepalingen uit de geldende arbeidsovereenkomst van toepassing blijven en ongewijzigd zijn.

 

Kiest de werkgever voor een tweede arbeidsovereenkomst? Dan is deze vormvrij. Het blijft echter verstandig om schriftelijk het een en ander vast te leggen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships