Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Hoge Raad verwijst zaak over vaste termijn verzekering naar Hof Den Haag

Dit bericht betreft een korte samenvatting van een fiscale rechtszaak waarover de Hoge Raad recent een arrest wees.

De Hoge Raad heeft op 4 september 2020 een arrest gewezen inzake een vaste termijnverzekering (kenmerk 19/03758 & ECLI:NL:HR:2020:1369).

In een eerder stadium stelde Rechtbank Noord-Holland (HAA 17/2621) de belastingplichtige in het gelijk en concludeerde dat geen sprake is van een levensverzekering.

In een later stadium oordeelde Hof Amsterdam (18/00403) dat de vaste termijnverzekering wel degelijk is te kwalificeren als een levensverzekering.

Op 5 maart 2020 heeft A-G Niessen conclusie genomen in de betreffende zaak (Parket HR 19/03758). De zaak krijgt daarin een geheel andere wending. De A-G oordeelt dat de 'polisrente' die tot 31 december 2000 is aangegroeid, onder het overgangsrecht belast is in box 1 in het jaar 2013 (jaar van uitkering), en dat de poliswaarde van 2001 jaarlijks belastbaar is in box 3. Dat is een keuze die in het voordeel van de belastingplichtige uitpakt.

De Hoge Raad gaat in zijn arrest niet mee met de A-G. De Raad verwijst de zaak naar het Gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships