Hoofdlijnen banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

image_pdf

Het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is geactualiseerd (voorjaar 2018). Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in het leven te roepen. Dit document geeft de hoofdlijnen van deze afspraken weer. In het kennisdocument staat informatie over de banenafspraak (de doelgroep, de praktijkroute, het doelgroepregister, de banen e.d.) en de quotumregeling (de doelgroep, het quotumpercentage, de quotumheffing e.d.).

De belangrijkste aanpassingen in dit document zijn:

  • De aanpassing die ervoor zorgt dat banen blijven meetellen, ook als de doelgroep niet meer voldoet aan de doelgroep criteria (het loslaten van de zogenoemde ‘t+2-regel’).
  • Het activeren van de quotumregeling voor de sector overheid per 1 januari 2018.
  • Het voornemen om de quotumheffing met één jaar na activering van de quotumregeling uit te stellen.
  • Het voornemen om de quotumregeling weer te kunnen stopzetten (deactiveren) als de aantallen voor de banenafspraak weer zijn gehaald.
Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel