Hoogte arbeidskorting

De ZW uitkering telt niet lager mee voor de hoogte van de arbeidskorting.
Een werknemer die in dienstbetrekking is bij zijn werkgever krijgt in veel gevallen bij ziekte zijn loon doorbetaald door zijn werkgever. In sommige gevallen heeft hij daarnaast ook recht