Huisbezoek moet recht op alleenstaandenuitkering aantonen

image_pdf

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Aboutaleb van SZW dat de uitvoerende instanties: De Sociale Dienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Uitkeringsinstituut werknemrsverzekeringen (UVW), de mogelijkheid biedt om de relevante feiten te controleren.
Een van de voorwaarden is dat de betrokkene ook daadwerkelijk zelfstandig woont. De uitvoeringsinstanties mogen om een bewijs hiervoor vragen. Op grond van het wetsvoorstel kan dit bewijs worden geleverd door de uitvoerende instantie een bezoek te laten afleggen, waaruit blijkt dat de betrokkene daadwerkelijk zelfstandig woont.
Werkt de betrokkene niet mee, dan kan dit leiden tot een korting van de uitkering.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel