Hulp werkgevers bij berekening Ziektewetuitkering

image_pdf

Op grond van het gewijzigde dagloonbesluit worden WW- en ZW- uitkeringen niet langer berekend op basis van het gemiddelde loon van alle dienstbetrekkingen in het afgelopen jaar, maar voortaan wordt gekeken naar het salaris uit de laatste dienstbetrekking. Dat is eenvoudiger en sluit beter aan op het salaris dat de werknemer met ingang van 1 juni 2013 verliest. Het UWV gaat werkgevers die eigen risicodrager zijn en dus zelf de uitkeringen moeten vaststellen gedurende maxmaal 3 maanden helpen met het berekenen van de uitkeringen.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel