Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Identiteitsbewijs niet meer altijd nodig in Wlz

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten dat een kopie van een geldig identiteitsbewijs niet meer altijd nodig is voor het aanvragen van zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Om dit mogelijk te maken is de Wlz gewijzigd.

Bij elke aanvraag voor zorg op grond van de Wlz moest tot nu toe een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden meegestuurd. De reden daarvoor was om fraude in de zorg tegen te gaan. Dit leidde in de praktijk tot problemen. Bijvoorbeeld voor cliënten met dementie. Zij zijn vaak niet meer zelf in staat om een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen wanneer dit is verlopen. Dit leidt mogelijk tot vertraging van de aanvraag van benodigde zorg. VWS heeft daarom besloten om de Tweede Kamer te vragen de wet aan te passen. Vooruitlopend op de wetswijziging zijn de procedures al veranderd.

Wanneer een professionele zorgaanbieder de identiteit van een cliënt al heeft vastgesteld en gecontroleerd, is het niet meer nodig om bij een nieuwe zorgaanvraag op grond van de Wlz een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen.

Let op: wanneer een persoon zelf zorg aanvraagt op grond van de Wlz, geldt de eis om een identiteitsbewijs mee te sturen nog steeds. Alleen wanneer professionele zorgaanbieders een aanvraag doen voor een bij hen reeds bekende cliënt, is het niet langer nodig om een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Bij professionele zorgaanbieders kan onder andere worden gedacht aan huisartsen, wijkverpleegkundigen en ziekenhuizen. Ook gemeenten kunnen voor personen aanvragen doen zonder kopie identiteitsbewijs.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships