In de VS opgebouwde pensioenen en de reikwijdte van de WVPS?

Partijen zijn in 2000 gehuwd in de VS. Nadat ze naar Nederland zijn geëmigreerd vindt in 2015 echtscheiding plaats. In geschil is hoe de door de vrouw opgebouwde voorzieningen moet worden verdeeld.  

 

Nadat zowel de Rechtbank als het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tot de conclusie waren gekomen dat de opgebouwde voorzieningen van de vrouw als buitenlandse pensioenregeling moeten worden aangemerkt en derhalve onder de werking van artikel 1, lid 8 WVPS vallen, heeft de man cassatieberoep ingesteld tegen de beschikking van het Hof.

De Hoge Raad sluit zich bij deze conclusie aan en verwerpt het cassatieberoep van de man.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel