Indexatiedepots

image_pdf

De Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie hebben in een brief aan staatsecretaris Klijnsma van SZW gepleit voor de mogelijkheid om ook onder het nieuwe financieel toetsingskader indexatiedepots in te kunnen te stellen.

Deze depots zijn vaak opgericht om arbeidsvoorwaardelijke afspraken na te kunnen komen of om bij fusies (van pensioenregelingen) de groep deelnemers tegemoet te komen die voorheen een gunstigere regeling hadden. 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel