Individuele pensioenkeuzes: van zorgplicht naar zorgpret

Iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met pensioenen weet dat per 1 september 2016 de Wet verbeterde premieregeling in werking is getreden. Daardoor kan de werknemer na de pensioendatum (deels) risicodragend beleggen. Dat betekent ook dat er al 16 jaar voor pensioendatum keuzes gemaakt moeten  worden over het al dan niet boorbeleggen. Dit roept de vraag op bij wie de morele zorgplicht in de keten ligt, bijvoorbeeld om de groep deelnemers die nu al dichter dan 16 jaar bij het pensioen zit verder te helpen.

Adviseurs kijken vanuit diverse invalshoeken naar deze problematiek: sommigen houden zich louter met de werkgeverskant bezig, anderen met de werknemers en weer andere met allebei. Het moge echter duidelijk zijn dat de complexiteit van pensioenproducten is toegenomen, waardoor deelnemers niet altijd inzicht hebben in hun handelingsperspectief. De uitdaging voor de keten en pensioenadviseurs is daarom om aan te tonen dat zij voldoende toegevoegde waarde kunnen bieden aan zowel werkgevers als consumenten.

Werkgevers en werknemers zijn gebaat bij goede informatie bij het maken van keuzes. Daarom helpen wij als uitvoerder bijvoorbeeld met de Pensioenverkenner, een tool die werknemers inzicht geeft in hun pensioen: wat heb je, wat wil je en wat kan je? Maar uitvoerders hebben als hoofdtaak om te informeren en te activeren – niet om te adviseren. Daar heb je immers onafhankelijke adviseurs voor. Een adviseur kan na een persoonlijk gesprek beter inschatten waar de werknemer echt behoefte aan heeft dan een uitvoerder op afstand. Mijn oproep is dan ook: adviseur, denk na over je rol richting de werknemers!

Kortom: adviseur, uitvoerder, werknemer en werkgever moeten het samen doen. Of, zoals ik een bevriende adviseur laatst hoorde zeggen: laten we samen toewerken van zorgplicht naar zorgpret.

Folkert Pama is directeur sales & klantbediening bij a.s.r. pensioenen

Folkert Pama
Over Folkert

Folkert Pama (1970) is sinds 1 oktober 2016 directeur Sales en Klantbediening Pensioenen bij a.s.r.. Voor zijn aanstelling bij a.s.r. was Folkert werkzaam bij BeFrank als directievoorzitter en was hij onder meer bestuurslid bij Delta Lloyd Life in België. Daarvoor heeft hij diverse [...]

Bekijk profiel