Informatie over afkoop/omzetting pensioen in eigen beheer in 2018

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is afgesproken dat de Eerste Kamer jaarlijks wordt geïnformeerd over het daadwerkelijke gebruik van de regeling tot afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting (ODV) van het in eigen beheer verzekerde pensioen.

 

Staatssecfetaris Snel van financiën heeft de cijfers voor 2018 gepubliceerd.

In 2018 hebben in totaal 11.211 DGA’s gebruikgemaakt van de fiscale faciliteiten in het kader van het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer. Van dit aantal hebben 9.537 DGA’s gekozen voor omzetting van hun in eigen beheer verzekerde pensioen in een ODV en 1.674 DGA’s hebben gekozen voor afkoop.

 

Met de afkoop is een opbrengst van ongeveer € 91 miljoen aan loonbelasting en premies volksverzekeringen ‘opgehaald’. Deze opbrengst is aanzienlijk lager dan voor 2018 werd verwacht.  Men was uitgegaan van een opbrengst van een half miljard euro aan loonbelasting en premies volksverzekeringen.

 

In 2017 was het beeld precies omgekeerd. Toen was de opbrengst van € 1,2 miljard hoger dan was geraamd.

 

Het jaar 2019 is het laatste jaar waarin afkoop of omzetting in een ODV van een in eigen beheer verzekerd pensioen fiscaal gefaciliteerd mogelijk is. Na afloop van dat kalenderjaar zal de Tweede Kamer tegen einde van het eerste kwartaal (2020) weer worden geïnformeerd.

 

Gezien het kortingspercentage van 19,5%, zal het voor wat betreft de afkoop niet stormlopen.

Omzetting in een ODV kan nog wel interessant zijn. De ‘afgelopen’ 3 jaar (2017 t/m 2019) heeft de ODV slechts een rendement van respectievelijk 0,059%, 0,06% en 0,269% per jaar opgeleverd, terwijl premievrij laten staan van het pensioen in eigen beheer meer dan 4% per jaar oplevert. Omzetting in 2019 levert dan een veel hoger ODV op.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel