Informatieverstrekking doorbeleggen via standaardmodel ‘vast-variabel pensioen’

image_pdf

Sinds de invoering van de Wet verbeterde premieregeling (1 september 2016) geldt dat deelnemers aan bepaalde pensioenregelingen de mogelijkheid hebben om bij pensionering te kiezen tussen een vaste of een variabele uitkering (‘doorbeleggen’). Het gaat hierbij om pensioenregelingen met het karakter van een premieovereenkomst, waarbij de premie wordt belegd of wordt aangewend voor de verzekering van een kapitaal; of een kapitaalovereenkomst.

Om bij pensionering een weloverwogen keuze te kunnen maken tussen een vaste of een variabele uitkering is het belangrijk dat de deelnemers goed geïnformeerd worden over hetgeen hun keuze inhoudt en wat de gevolgen kunnen zijn.

Hiertoe heeft het Verbond van Verzekeraars het standaardmodel ‘vast-variabel pensioen’ ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2018 zijn pensioenuitvoerders die de keuze tussen een vaste en/of variabele uitkering aanbieden, wettelijk verplicht dit standaardmodel te gebruiken.

Op de site van het Verbond van Verzekeraars is een voorbeeld van het standaardmodel en een uitgebreide handleiding beschikbaar.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel