Ingezonden brief Het Financieele Dagblad: Artikel van dhr. Balledux

image_pdf

Waardeoverdrachtproblemen toch complexer.

De heer Balledux (FD 28 november) heeft een terecht punt met betrekking tot waardeoverdracht. Toch ben ik het niet met hem eens. Allereerst ben ik overtuigd van het feit dat je als werknemer beter alle pensioenrechten bij elkaar kunt hebben (en houden) dan verspreid over meerdere uitvoerders. Juist de kosten die hiermee gemoeid zijn verminderen het pensioenresultaat (macro-economisch) enorm. Daarom is ook op grond van de in 2007 ingevoerde Pensioenwet na 2 jaar, dus vanaf 2009, de mogelijkheid gecreëerd indien geen waardeoverdracht is toegepast ‘kleine’ pensioenuitkeringen (tot € 400 per jaar) te mogen en gaan afkopen. Juist om die hoge uitvoeringskosten te beperken. Als ik mijn pensioenrechten dus niet bij elkaar breng, is die kans een stuk groter. De uitvoerder bepaalt dit overigens, niet de werknemer. Zijn hoop op een snel en goed werkend Nationaal Pensioenregister deel ik, maar ik ben bang dat het nog wel eens heel lang kan gaan duren voordat alle pensioenrechten daar ook echt in zitten. Vooralsnog gaat het immers niet zo snel met het Nationaal Pensioenregister, en dan druk ik mij nog eufemistisch uit. Overigens kunnen werkgevers in de vrije sector heel makkelijk de door Balledux geschetste nadelige gevolgen van waardeoverdracht voorkomen. Zij kunnen hiertoe overgaan op een defined contribution regeling. Zijn vooringenomenheid ten opzichte van verzekeraars verbaast mij dan ook. Daarnaast kunnen zij, zie hiervoor het redactioneel van Prof. Dr. E. Lutjens in de laatste Pensioen & Praktijk, met hun werknemer overeenkomen – met diens instemming uiteraard – dat deze geen waardeoverdracht gaat toepassen. Dit kan bij aanvang van het dienstverband!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten. drs Roos van der Velden is partner bij Akkermans & Partners Pensioen Juristen.

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel