Ingezonden brief R.D. Akkermans Het Financieeele Dagblad: Er is meer goeie software hoor!

image_pdf

Er is meer goeie software hoor!

DGA’s betalen teveel vennootschapsbelasting omdat hun adviseurs – met name accountants en belastingadviseurs – ‘verkeerde’ rekenmethodes hanteren, berichtte het FD onlangs. David Bakker, zelfstandig werkend pensioeneconoom (?) schrijft in een reactie op deze berichtgeving dat voorzover hem bekend (!) alleen Kluwer juiste berekeningssoftware uitgeeft. Zou hij soms betaald worden door Kluwer? Gelukkig werken de meeste pensioendeskundigen in Nederland met onze software, deze is al jaren rekenkundig proof voor alle actuariële varianten. Los daarvan is het de vraag of de premie-koopsommethode in alle gevallen wel toepasbaar is, nog afgezien van de vaak hogere advieskosten. Zeker indien er extra dienstjaren zijn ingekocht. Ook worden in alle actuariële methodes alle pensioenlasten uiteindelijk voor hetzelfde totaalbedrag ten laste van de winst gebracht, welke methode dus ook wordt gebruikt, zo bevestigt mijn collega Theo Gommer. Het is derhalve ‘slechts’ een kwestie van uitstel van belastingaftrek. Tot slot is de vraag hoe dit onderzoek is uitgevoerd. Voorzover ons bekend wordt de juiste methode die gewenst en toepasbaar is normaliter wel gebruikt. De berichtgeving – en het onderzoek – die ten grondslag ligt aan de reactie van Bakker lijkt dan ook nogal tendentieus.

Ronald Akkermans is directeur Akkermans & Partners Software te Tilburg.

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel