Inkeren repareert verzwijging bij echtscheiding niet

Een erfgenaam heeft recht op een voor de Nederlandse belastingdienst verzwegen Zwitsers banksaldo. Later doet de erfgenaam een beroep op de inkeerregeling richting de Nederlandse belastingdienst. Ondertussen is sprake van een scheiding geweest. Er was sprake van een huwelijk in gemeenschap van goederen. Ten tijde van de scheiding is de vordering op de Zwitserse bank niet meegenomen bij de boedelscheiding. De hoofdregel is dat als bij een verdeling door één van de partners het bezit van vermogen verzwegen wordt dat verbeurd verklaard wordt en volledig aan de andere partner toekomt. Volgens de Hoge Raad geldt dat alleen als echt sprake is van wetenschap dat het vermogensbestanddeel er is en niet al als sprake is van behoren te weten dat het vermogensbestanddeel er is. Wel geldt in dit geval dat de latere inkeer er niet aan af doet dat de verzwijging al had plaats gevonden en dus als sprake is van het moeten afgeven van het verzwegen vermogen aan de ex-partner. Dit zou afbreuk doen aan de afschrikwekkende werking die van de wetsbepaling die het afgeven van het verzwegen vermogen aan de ex-partner voorschrijft uitgaat.

 


Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel