Inkomsten uit PGB ex-echtgenote

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat belastingplichtige inkomsten genoot uit het Persoonsgebonden budget van diens inmiddels ex-echtgenote.

Een belastingplichtige was in een belastingjaar nog getrouwd en in dat jaar ontving diens in middels ex-echtgenote een persoonsgebonden budget. Belastingplichtige krijgt dat budget voor verleende zorg uitbetaalt volgens een opgave op het daarvoor gemaakte verantwoordingsformulier. Belastingplichtige geeft het bedrag niet op in dienst belastingaangifte. In de discussie daarover vertelt belastingplichtige dat die opgave van de ex-partner wel te goeder trouw was, maar dat hij het bedrag helemaal niet heeft ontvangen.  Het gerechtshof volgt de rechtbank echter dat de bankafschriften dit niet aantonen. Er zijn veel onverklaarbare overboeken over en weer tussen de ex-partners op. Een sluitende beoordeling over welke gelden over en weer zijn gegaan is niet mogelijk en dat is dan voor rekening van de belastingplichtige. Het PGB is daarom terecht gewoon tot het inkomen gerekend.

 

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel