Intergenerationele risicodeling levert niets op

Intergenerationele risicodeling levert niets op, dat is de conclusie van Netspar-onderzoekers in hun rapport:

 

Intergenerationele  risicodeling in collectieve en individuele pensioencontracten.

 

De onderzoekers hebben meer realistisch dan in het verleden ook gekeken naar het feit dat er meestal geen sprake is van een volledig pensioen (qua diensttijd, opbouwpercentage etc.). Daardoor valt het welvaartsvoordeel aanzienlijk lager uit. Daar waar vroeger percentage van 5 tot 20% werden gerapporteerd, komen zij niet verder dan een schamele 0,2%. Verwaarloosbaar derhalve.

Het voordeel van (inter)generationele collectieve risicodeling ten opzichte van individuele contracten zit voorts volledig in het feit dat op basis van de huidige wetgeving op pensioendatum een annuïteit móet worden aangekocht. Als er ook ‘doorbelegd’ kan worden na pensioendatum, en de diverse wetsvoorstellen daarvoor zijn in de maak, dan is dat voordeel ook weg.

 

Commentaar

De conclusie kan dus zijn dat collectief beleggen alleen een voordeel met zich meebrengt vanuit kostenoogpunt. Maar dat heeft niets te maken intergenerationeel voordeel. Dat ingeval van intergenerationeel beleggen sommigen een minder groot nadeel hebben is een feit, maar dat levert dan wel een minder groot – individueel – voordeel voor andere op. Dat is wel solidair, maar levert dus geen totaal welvaartsvoordeel op.

Hiermee is weer een drempel weggenomen om in het nieuwe pensioenstelsel over te stappen naar individueel pensioensparen.


Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel