Internet consultatie wetsvoorstel Ondernemingsraden

image_pdf

Iedereen kan vanaf 17 februari tot 17 maart 2015 via internet zijn of haar mening geven over het wetsvoorstel dat regelt dat ondernemingsraden (OR) meer invloed krijgen op bepaalde afspraken over pensioenen en op de beloningsverhoudingen in hun bedrijf. Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van SZW behandelen na verwerking van de reacties de zogenoemde  Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad ten aanzien van de beloningen van bestuurders en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen in de ministerraad.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel