Internetconsultatie Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

Op 18 november jl. is het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 ter internetconsultatie gepubliceerd. Het besluit dient enerzijds als informatiebron en anderzijds voor het verzamelen van reacties over de inhoud van het besluit, die desgewenst kunnen worden gebruikt om het besluit verder uit te werken.
De beoogde ingangsdatum van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) is 1 januari 2021. Vanaf dat moment worden gehuwden en geregistreerde partners die uit elkaar gaan, ...