Internetconsultatie herziening detacheringsrichtlijn

Het ministerie van SZW heeft op 20 mei 2019 het conceptwetsvoorstel met betrekking tot implementatie herziene detacheringsrichtlijn ter internetconsultatie gepubliceerd. Hierin wordt ook aandacht besteed aan aanvullende pensioenen in de tweede pijler.

Doelstelling is een nieuwe en betere balans te vinden tussen het bevorderen van vrije dienstverrichting in de EU en het zorgen voor een gelijk speelveld enerzijds, en de bescherming van ...