Internetconsultatie meer gelijk speelveld hybride markt

Tijdens de behandeling van de Verzamelwet SZW 2018 is op 07-11-2017 de motie Dijkgraaf-Nijkerken-de Haan ingediend, waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken hoe een gelijkwaardiger uitvoering van het hybride stelsel (eigenrisicodrager versus publieke verzekering) kan worden vormgegeven.

Met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met enkele aanpassingen in de berekening van de premies over uitkeringen wil de regering zorgen voor meer evenwicht in de toepassing van het zogenaamde voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) tussen het UWV als publieke uitvoerder, de diverse private uitvoerders en werkgevers die publiek verzekerd zijn of eigenrisicodrager zijn zonder private verzekering.

 

Private uitvoerders hoeven bij de berekening van de verschuldigde premie over uitkeringen voor voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) geen rekening meer te houden met het loon bij de eigenrisicodrager. Hierdoor wordt de uitvoering meer gelijkgetrokken tussen UWV en de private uitvoerder. Daarnaast nog een andere ongelijkheid weggenomen die betrekking heeft op de premies over uitkeringen.

 

De consultatie sluit op 6 december 2018.