Interview: Wetgever sluit ogen voor problemen met inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Dit bericht betreft een attendering op een interview naar aanleiding van een gewezen arrest.

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) leidt in de praktijk al jaren tot problemen. Van manipulatie tot geen bijdrageheffing tot dubbele heffing. Alle varianten komen voorbij zonder dat de wetgever in actie komt.

 

Voor de heren Stam en Van Toledo was de maat vol. Met oplossingen binnen handbereik roepen zij in een interview met Taxlive (Wolters Kluwer) op tot aanpassing van het systeem.

 

Lees hierover meer op: interview met Taxlive.

 

N.B.: Over de onrechtvaardigheid van dubbele heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw door een ongelijke behandeling van werknemers (pensioenopbouw in de loonsfeer) en zelfstandigen (pensioenopbouw middels een lijfrente), is op 23 november 2018 een belangwekkend arrest gewezen (nr. 17/03140).

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel