Intrekking diverse besluiten inzake eigen woning(sparen)

image_pdf

Op 18 april 2014 is het beleidsbesluit met het kenmerk BLKB2014/506M gepubliceerd in de staatscourant (Stcrt. 10935).

Met dit besluit zijn enkele eerdere beleidsbesluiten op onder meer het terrein van de kapitaalverzekering eigen woning, de spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigen woning ingetrokken. Die besluiten hebben hun belang verloren door inwerkingtreding van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (Stb. 2013, nr. 583).

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel