Investeringen in controversiële wapenhandel door pensioenfondsen

Op 28 november 2019 heeft Profundo namens de Eerlijke Pensioenwijzer de resultaten van een onderzoek naar het beleggingsbeleid van de tien grootste bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland ten aanzien van beleggingen in wapenbedrijven en of daarbij sprake is van controversiële wapenhandel, waarbij wapens worden geleverd aan regimes die zich schuldig maken aan schending van de mensenrechten.

Sinds 24 oktober 2019 is het Eerlijk Pensioenlabel gewijzigd in de Eerlijke Pensioenwijzer. Daarmee bestaat de Eerlijke Geldwijzer nu uit drie pijlers:

 

  • De eerlijke bankwijzer
  • De eerlijke verzekeringswijzer
  • De eerlijke pensioenwijzer

De Eerlijke Pensioenwijzer beoordeelt het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Er wordt bekeken welke eisen pensioenfondsen stellen aan de bedrijven waarin zij beleggen, in het bijzonder op het gebied van mens, dier en milieu.

De Eerlijke Pensioenwijzer geeft inzicht in het beleggingsbeleid en de praktijk van het pensioenfonds. Aan de hand van 15 thema’s en sectoren wordt een score voor het beleid van de 10 grootste pensioenfondsen gegeven.

 

Uit het rapport komt naar voren dat 9 van de 10 grootste pensioenfondsen investeren in wapenproducenten die militaire goederen leveren aan landen die zich schuldig maken ernstige schending van de mensenrechten. Alleen PMT doet niet mee aan investeringen in de in het rapport genoemde wapenbedrijven. De overige negen pensioenfondsen samen zijn goed voor € 1 miljard aan investeringen in een of meerdere wapenbedrijven. Het ABP is koploper met een investering € 569 miljoen.