Invoering Europese betaalrekeningenrichtlijn

Op 23 juli 2014 zijn in Europees verband afspraken gemaakt over betaalrekeningen. Deze Europese Richtlijn is op 28 oktober 2016 omgezet in Nederlandse wetgeving. De Richtlijn heeft verschillende doelstellingen. Voor Nederland is de impact relatief klein, hoewel er wel enkele wijzigingen in onder meer de Wet op het financieel toezicht zijn ingevoerd. Zo wordt de definitie van de ‘basisbankrekening’ geschrapt en komt daarvoor in de plaats een ‘basisbetaalrekening’.

  De aanpassingen in de Wft hebben  drie doelstellingen:consumenten moeten de tarieven van betaaldiensten beter kunnen vergelijken; het moet ...