IOW met 4 jaar verlengd

Het kabinet verlengt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met 4 jaar tot 1 januari 2024 en stelt de grensleeftijd vast op 60 jaar en 4 maanden.

 

De ministerraad is akkoord met de voorgestelde regeling.

De IOW voorziet werknemers. die op of na hun 60-jarige leeftijd werkloos of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn geworden, na afloop van hun WW- of loongerelateerde WGA-uitkering van een inkomensondersteuning op sociaal-minimumniveau tot de AOW-leeftijd, zonder dat zij eerst hun vermogen te moeten ‘opeten’.

 

De regeling was tijdelijk en zou per 1 januari 2020 aflopen, zodat gegeven de maximale WW-periode van 24 maanden, tot 1 januari 2022 instroom in de IOW mogelijk was.

De ministerraad is akkoord met het voorstel de IOW te verlengen tot 1 januari 2024. Hiermee eindigt

de IOW-instroom niet vanaf 2022, maar vanaf 2026. Vanaf 2026 zal het aantal IOW-gerechtigden afnemen, door pensionering en het ontbreken van nieuwe instroom.

 

Gegeven de ontwikkeling van de AOW-leeftijd zal de populatie IOW-gerechtigden naar verwachting

in 2031 uitgeput zijn.

 

De huidige leeftijdsgrens van 60 jaar wordt eenmalig verhoogd naar 66 jaar en 4 maanden om de verlenging van de IOW betaalbaar te houden.

 

Het wetsvoorstel is voor advies aan de Raad van State gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel