Is er sprake van gezagsverhouding; dus verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen?

image_pdf

X BV drijft een onderneming bestaande uit de handel in zeildoek en alle verdere uitrusting voor vaartuigen. De aandelen in X BV worden gehouden door Beheer. Beheer is bestuurder van X BV. De aandelen in Beheer worden gehouden door C. C heeft certificaten van aandelen uitgegeven, die worden gehouden door A (50%) en door haar drie kinderen (elk 16 2/3 %). A is enig bestuurder van Beheer. Voorts is A samen met één van de 3 voornoemde kinderen en een derde persoon bestuurder van C. De vraag is of A in verband met haar dienstbetrekking bij X BV in 2009 is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. X BV betwist in dit verband dat er tussen haar en A een gezagsverhouding bestond. De arbeidsrelatie is op 7 november 2013 vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, die X BV en A zelf aanduiden als een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst vermeldt als ingangsdatum 1 juni 1999. Echter deze overeenkomst is pas in 2013 schriftelijk vastgelegd, maar het Hof Arnhem- Leeuwarden acht aannemelijk dat de feitelijke situatie sinds 1999 niet afweek. Uit de arbeidsovereenkomst volgt dat sprake was van een gezagsverhouding. Dat A in een andere functie (lid van het bestuur van C , bestuurder van Beheer en/of moeder van het gezin) invloed kon uitoefenen op aanwijzingen van (het bestuur van) X BV doet daaraan niet af. De aanwezigheid van een gezagsverhouding moet niet materieel, maar formeel worden getoetst, oordeelt het Hof. Nu tussen partijen niet in geschil is dat sprake is van de verplichting de werkzaamheden persoonlijk te verrichten en dat daarvoor loon wordt ontvangen, concludeert het Hof dat de arbeidsrelatie tussen X BV en A een dienstbetrekking is. Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat X BV niet op grond van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder is uitgezonderd van de verzekeringsplicht. X BV heeft ter zitting uitdrukkelijk verklaard dit oordeel in hoger beroep niet te bestrijden (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nr. 16/01139, 16/01140).

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel