Jaarbeloning bewindvoerder

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep anders dan de rechtbank in eerste aanleg dat de jaarbeloning voor de bewindvoerder van 0,75% van het vermogen van de onderbewindgestelde terecht is.

Een bewindvoerder verzoekt de kantonrechter om vaststelling van de jaarbeloning. De kantonrechter wijst dit verzoek af en stelt ambtshalve een lager bedrag vast, de helft van de gevraagde jaarbeloning. Het gerechtshof past de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en motoren toe. Bij een vermogen van meer dan € 1.000.000 is de jaarbeloning 0,75% van het vermogen.

De toelichting op de Regeling maakt een uitzondering op de forfaitaire beloning mogelijk bij omvangrijke vermogens. Volgens het gerechtshof is er in dit geval niet gebleken van uitzonderlijke omstandigheden waaruit een andere beloning dan op grond van de forfaitaire Regeling zou volgen vastgesteld moet worden. De bewindvoerder was speciaal voor de zaak door de griffie benaderd vanwege het omvangrijke en uitzonderlijke dossier en er zijn behoorlijk veel en van belang zijnde werkzaamheden verricht zoals het voeren van en begeleiden van verschillende rechtelijke procedures en onderhoud van de nalatenschapsgoederen.