Jager moet eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben

De Flora- en faunawet (FFW) is per 1 januari 2017 vervangen door de Wet natuurbescherming. De regels voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor jagers zijn daardoor gewijzigd.
Situatie tot 1 januari 2017De FFW regelde dat een jager (houder van de jachtakte) een verzekering moest hebben voor zijn eigen aansprakelijkheid en de ...