Kamerbrief Ontwikkelingen werknemersverzekeringen ziekte en arbeidsongeschiktheid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer over een aantal ontwikkelingen op het terrein van werknemersverzekeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt een Kamerbrief over de ontwikkelingen op het gebied van werknemersverzekeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. De in 2017 opgetreden marktstabiliteit na invoering van de Wet verbetering hybride markt heeft zich ook na verloop van driejaarcontracten medio 2020 voortgezet. Opvallend is dat het aantal werkgevers dat voor eigenrisicodragerschap kiest klein is ten opzichte van het aandeel dat ze vertegenwoordigen in de loonsom. Dat geldt zowel voor de Ziektewet als de WGA. De hybride markt functioneert dus vooral voor grote werkgevers. De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers voor de Werkhervattingskas zal verhoogd worden van 10 maal naar 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon. Het heffen van een gemiddelde premie voor de Werkhervattingskas over uitkeringen betaald via werkgevers of door eigenrisicodragers voert de minister niet door. De winst van dat voorstel is beperkt en de impact op de betaalstraat UWV is te groot. Ook wordt het complexer en dat wil de Minister niet.

De minister gaat verder het verschil tussen de doorstroom in de IVA onderzoeken, omdat daar forse verschillen optreden in herkomstgroepen.