Kamerbrief wegingsfactor studieleningen voor hypotheeknormen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert de Kamer over de uitkomsten van een Nibud-onderzoek naar het meewegen van studieleningen bij hypotheekaanvragen.

In een motie hadden Kamerleden gevraagd om een onderzoek naar laten meewegen van studieschulden voor de beoordeling van hypotheekaanvragen.

Het Nibud heeft daar onderzoek naar gedaan. Het Nibud adviseert de wegingsfactor te verlagen. De wegingsfactor zou verder moeten mee-ontwikkelen met de rente op studieleningen. Door de lagere wegingsfactor kunnen mensen met een studieschuld op verantwoorde wijze beperkt meer lenen voor de aankoop van een woning. Het advies wordt meegenomen in de internetconsultatie van de Regeling hypothecair krediet en zou vanaf 1 januari kunnen worden toegepast.

Tsja, duidelijk wordt wel dat dit een prachtige afleidingsmanouvre is om nog steeds geen principiële afweging te hoeven maken naar de eerlijkheid van het leenstelsel, zeker ten opzichte van eerdere generaties studenten. Lagere wegingsfactor of niet, de schuld hangt toch nog steeds als een molensteen om de nek bij die studenten.