Kamervragen (onnodige) verstrekking verklaring van erfrecht

image_pdf

Met een verklaring van erfrecht kan men aantonen dat men daadwerkelijk erfgenaam is. De bank of verzekeraar kan dan zonder risico van de aanwezigheid van andere rechthebbenden, betalingen aan de desbetreffende persoon of personen doen. Banken en verzekeraars zijn vrij om naar een verklaring van erfrecht te vragen. Vaak eisen banken en verzekeraars deze verklaring zonder dat deze strikt noodzakelijk is, hetgeen betrokkene(n) onnodig op kosten kan jagen. Naar aanleiding van Kamervragen aan de minister van Financiën is onlangs een overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) opgestart. De NVB onderzoekt op dit moment in welke gevallen om een dergelijke verklaring wordt gevraagd. Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend en bestudeerd zijn, zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel