Kamervragen over bankspaarfaciliteit voor uitvaartkosten

image_pdf

M.i.v. 1-1-2010 is als gevolg van de inwerkingtreding van Belastingplan 2009 in artikel 5.10, lid 1, onderdeel b, Wet IB 2001 een extra vrijstelling in box 3 opgenomen voor de bankspaarvariant voor een zogenoemde ‘pure’ overlijdensverzekering, een bancaire variant voor een (natura-)uitvaartverzekering.

Gebleken is dat sinds de introductie van deze faciliteit geen enkele bank het bankspaarproduct voor uitvaartkosten als alternatief voor een relatief dure uitvaartverzekering aanbiedt en/of heeft aangeboden. Hierover zijn kamervragen gesteld.

De staatssecretaris van Financiën heeft de kamervragen beantwoord in zijn brief van 10-7-2014 (kenmerk DB/2014/297U) en overweegt om de faciliteit af te schaffen in de Fiscale verzamelwet 2015, maar treedt eerst in overleg met de NVB

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel