Kamervragen over verzekeringen in de culturele sector

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over verzekeringen in de culturele sector.

Kamerleden van de SP stelden Kamervragen over de verzekeringen in de culturele sector. De vragen gingen over het gedrag van verzekeraars richting festivals en artiesten. De minister antwoordt dat een pandemie zoals die van COVID-19 niet meeverzekerd hoeft te zijn afhankelijk van type verzekering en polisvoorwaarden. De verzekeraar rekent er op dat verzekeraars zich gewoon aan de polisvoorwaarden. Verder kan een klachtenprocedure doorlopen worden. Ook wordt gevraagd naar de financiële gevolgen voor toeleveranciers en naar de gevolgen voor de inkomens van kleinere artiesten die geen advocaat in de arm kunnen nemen vanwege de kosten. Ze willen weten in hoeverre verzekeraars daar aan tegemoet komen en wat de minister er aan gaat doen om er voor te zorgen dat verzekeraars daaraan tegemoet komen. De minister geeft daarop aan dat er geen signalen zijn dat verzekeraars hun verplichtingen niet nakomen. Wel zijn er zorgen over de verzekerbaarheid van evenementen. Daarover is overleg nodig en opgestart volgens de minister.

Het is altijd weer opmerkelijk wat voor beeld sommige Kamerleden hebben als het gaat om verzekeraars en het verzekeringsproces. Geregeld is een kritische houding terecht, maar bij een aantal Kamerleden is dat volstrekt onevenwichtig. Het ene moment sloven ze zich hard uit bij het 'bashen' van verzekeraars, maar het maatschappelijk belang erkennen en waarderen blijft lastig voor ze. Nu maken ze zich kennelijk zorgen om hun festivalzomer en artiesten die ook best een baan in de verzekeringsbranche hadden kunnen nemen in plaats van een veelal gesubsideerd bestaan die weinig reserves oplevert. Ook basale verzekeringskennis dat risico's die je gaat verzekeren echt een onvoorzien voorval moeten zijn en dat niemand zo gek zal zijn gegarandeerde verliezen in de boeken te nemen (wat verzekeraars overigens al geregeld doen, neem de aansprakelijkheidstekeningen) gaat hun pet kennelijk te boven. Zonder sponsoring van financiële instellingen was veel cultuur ook niet mogelijk trouwens.